Noteikumi un nosacījumi

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANAVisas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%.

Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

Par preces pieejamību Jūs informēs mūsu menedžeris, pēc pasūtījuma saņemšanas.

Iegādāto preču garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem. Preces ražotāja noteiktais garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts preces aprakstā.

Veicot pirkuma apmaksu ar naudas pārskaitījumu, preces pasūtītāja un maksātāja datiem jāsakrīt, maksājuma uzdevuma piezīmēs norādītam apmaksājamā rēķina numuram.

GARANTIJA

1. Garantija uz precēm:

1.1. Fiziskām personām – 2 gadi;

1.2. Juridiskām personām – 1 gads.

2. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja PIRCĒJS var uzrādīt:

2.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts);

2.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), uz izejmateriāliem vai materiāliem, kuriem ir ierobežots resurss (stīgas, drošinātāji, vadi, austiņu kapsulas, mikrofonu kapsulas, spuldzes, feideri, skaļruņi u.tml.).

Garantija nav spēkā, ja:

precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai PIRCĒJS pats mēģinājis novērst bojājumus;

bojājums radies lietotāja neprofesionālas vai nekorektas rīcības rezultātā, kā arī, ja ir mehāniskie bojājumi, konstrukcijas izmaiņa, kas nav uzrādīta tehniskajā dokumentācijā;

bojājums radies neatbilstoša elektrotīkla sprieguma iedrabības, elektromagnētiskā vai cita veida starojuma iedarbības vai pārslodzes rezultātā;

bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);

bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;

PIRCĒJS izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;

bojājums būs radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);

PIRCĒJS neveiks regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);

Garantija attiecas tikai uz bojājumiem, kas radušies kā preces ražošanas brāķis, vai kā slēpts defekts preces piegādes laikā. Garantija ir spēkā pie nosacījuma, ka nav pārkāpti tehnikas lietošanas noteikumi. Garantijas periods sākas ar preces piegādes brīdi. Mēs neuzņemamies pienākumu atlīdzināt zaudējumus vai izdevumus, kas PIRCĒJAM vai citām personām radušies sakarā ar preces nepareizu lietošanu vai preces bojājuma radītām sekām.

Atteikuma tiesības.
Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā.
Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinieties, vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.

Ja vēlaties izmantot atteikuma tiesības, lūdzam ņemt vērā šādus ieteikumus:
– pārbaudiet, taču nelietojiet preci;
– saglabājiet nesabojātu preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (aizlīmētus plastikāta iepakojumus var atvērt rūpīgi ar šķērēm vai kancelejas nazi).

Gadījumā, ja vēlaties atteikties no preces, lūdzam sazināties ar mums, lai vienotos par preces atgriešanu.